Andizhanskaya oblast';76,8;80,3;78;79,3;80;80,2;79,1 Buharskaya oblast';24,6;25;24,5;24,1;23,4;23,3;22,8 Dzhizakskaya oblast';31;29,7;29,5;29,2;28,9;29;28,7 Kashkadar'inskaya oblast';17,4;16,9;17;16,2;15,6;15,7;15,8 Navoijskaya oblast';19,9;19,6;19,1;18,5;17,8;17,6;17,4 Namanganskaya oblast';28,7;28,6;28,6;27,7;27,6;28,1;28,3 Samarkandskaya oblast';20,8;20,7;20,4;20;19,3;19,1;19,2 Surxandar'inskaya oblast';24,6;24,5;24,2;23,8;23,7;23,9;23 Syrdar'inskaya oblast';17,5;17,1;16,6;16,2;15,9;15,6;15,7 Tashkentskaya oblast';21,1;21,8;21;20,7;20,2;20,5;20,5 Ferganskaya oblast';21,9;21,3;21,2;20,3;19,5;19,2;19,4 Xorezmskaya oblast';21,2;21,2;20,7;20,6;20,4;20,5;20,8 g.Tashkent;26,6;28;27,3;26,4;26,4;26,5;26,1 Respublika Karakalpakstan;23,2;23,1;22,7;22,8;22,8;23,3;23,2 Respublika Uzbekistan;27,4;27,7;27,1;26,4;26,4;26,4;26,2