1´╗┐Respublika Uzbekistan4,94,94,94,84,94,94,8 2Respublika Karakalpakstan5,14,94,84,74,74,64,7 3Andizhanskaya oblast'5,05,25,25,15,15,25,1 4Buharskaya oblast'4,54,44,44,44,44,44,4 5Dzhizakskaya oblast'3,93,94,04,04,14,24,2 6Kashkadar'inskaya oblast'3,94,03,93,94,14,04,1 7Navoijskaya oblast'4,64,74,74,64,64,54,7 8Namanganskaya oblast'4,64,74,74,64,74,74,6 9Samarkandskaya oblast'4,54,44,54,64,44,54,5 10Surxandar'inskaya oblast'4,04,14,24,24,24,14,3 11Syrdar'inskaya oblast'4,84,74,94,84,84,85,0 12Tashkentskaya oblast'5,95,86,05,85,95,95,8 13Ferganskaya oblast'5,15,15,15,05,15,04,9 14Xorezmskaya oblast'4,44,44,74,44,64,54,6 15g.Tashkent7,17,27,06,96,96,96,8