1´╗┐Respublika Uzbekistan109,0108,2108,2107,4107,2106,5106,3 2Respublika Karakalpakstan99,099,498,996,796,596,194,9 3Andizhanskaya oblast'95,493,694,191,892,092,991,3 4Buharskaya oblast'125,4122,0121,4120,2119,3118,6117,4 5Dzhizakskaya oblast'93,291,992,289,791,691,992,7 6Kashkadar'inskaya oblast'105,2103,3103,5103,2101,5100,7100,9 7Navoijskaya oblast'130,4131,3133,9131,4133,0134,7138,2 8Namanganskaya oblast'100,997,298,297,897,297,599,5 9Samarkandskaya oblast'85,182,882,681,882,181,278,6 10Surxandar'inskaya oblast'99,497,096,294,293,390,589,4 11Syrdar'inskaya oblast'128,1135,6140,3145,7148,5149,9152,3 12Tashkentskaya oblast'118,1117,1116,3112,7111,6108,5108,2 13Ferganskaya oblast'122,0120,8121,9122,0121,4120,5120,8 14Xorezmskaya oblast'100,199,097,393,992,990,689,2 15g.Tashkent146,4140,7140,3144,2146,6148,6149,7