Yuridik shaxslardan olinadigan foyda solig‘i;5082;6152,89 Savdo va umumiy ovqatlanish korxonalari uchun yagona soliq to‘lovidan Davlat byudjetiga ajratmalar;16759,27;16416,53 Yagona soliq to‘lovidan Davlat byudjetiga ajratmalar, shu jumladan kichik korxona va mikrofirmalar bo‘yicha;11083,7;11448,79 Jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig‘i;44392,4;47206,18 Tadbirkorlik faoliyati bilan shug‘ullanuvchi yuridik va jismoniy shaxslardan olinadigan qat’iy belgilangan daromad solig‘i;13807,55;11119,93 Obodonlashtirish va ijtimoiy infratuzilmani rivojpantirish solig‘i;3134,94;2168,9 Qo‘shilgan qiymat solig‘i;50811,07;53177,27 Aksiz soligi jami;10201,76;9781 Alkogol mahsulotlar;6052,74;6570,55 - pivo;0;1,96 - o‘simlik (paxta) yog‘i;2119,09;1834,44 - dizel yoqilg‘isi;1700;1357,38 -boshqa maxsulotlarga aksiz (zargarlik buyumlari);329,93;16,66 Transport vositalari uchun benzin, dizel yoqilg‘isi va gaz iste’mol qilganlik uchun soliq;29708,31;27970,4 Yuridik shaxslarning mol-mulkiga solinadigan soliq;7187,26;8108,4 Jismoniy shaxslarning mol-mulkiga solinadigan soliq;6552,11;7173,04 Yer jami;15244,46;16831,73 Yer solig‘i (yagona yer solig‘idan tashqari);12111,1;13484,58 Yagona yer solig‘i;3133,36;3347,15 Yer osti boyliklaridan foydalanganlik uchun soliq;1493,47;2786,55 Suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliq;175,95;191,27 Yuqori daromad;0;0 Davlat boji;7394,74;7911,41 Jarimalar;7548,28;9777,52 O‘zR IIV Yo‘l harakati xavfsizligi Bosh boshqarmasi va uning hududiy bo‘linmalari tomonidan undiriladigan yig‘imlar;3020,77;3233,43 Bozorlar daromadidan tushum;3005,71;2683,82 Mahalliy yig‘imlar;1484,77;1273,59 Boshqa tushumlar;6394,85;7950,68 Jami;244483,36;253363,34 ;;