[{"id":"1","S1":"Yuridik shaxslardan olinadigan foyda solig‘i","S2":"5082","S3":"6152,89\r"},{"id":"2","S1":"Savdo va umumiy ovqatlanish korxonalari uchun yagona soliq to‘lovidan Davlat byudjetiga ajratmalar","S2":"16759,27","S3":"16416,53\r"},{"id":"3","S1":"Yagona soliq to‘lovidan Davlat byudjetiga ajratmalar, shu jumladan kichik korxona va mikrofirmalar b","S2":"11083,7","S3":"11448,79\r"},{"id":"4","S1":"Jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig‘i","S2":"44392,4","S3":"47206,18\r"},{"id":"5","S1":"Tadbirkorlik faoliyati bilan shug‘ullanuvchi yuridik va jismoniy shaxslardan olinadigan qat’iy belgi","S2":"13807,55","S3":"11119,93\r"},{"id":"6","S1":"Obodonlashtirish va ijtimoiy infratuzilmani rivojpantirish solig‘i","S2":"3134,94","S3":"2168,9\r"},{"id":"7","S1":"Qo‘shilgan qiymat solig‘i","S2":"50811,07","S3":"53177,27\r"},{"id":"8","S1":"Aksiz soligi jami","S2":"10201,76","S3":"9781\r"},{"id":"9","S1":"Alkogol mahsulotlar","S2":"6052,74","S3":"6570,55\r"},{"id":"10","S1":"- pivo","S2":"0","S3":"1,96\r"},{"id":"11","S1":"- o‘simlik (paxta) yog‘i","S2":"2119,09","S3":"1834,44\r"},{"id":"12","S1":"- dizel yoqilg‘isi","S2":"1700","S3":"1357,38\r"},{"id":"13","S1":"-boshqa maxsulotlarga aksiz (zargarlik buyumlari)","S2":"329,93","S3":"16,66\r"},{"id":"14","S1":"Transport vositalari uchun benzin, dizel yoqilg‘isi va gaz iste’mol qilganlik uchun soliq","S2":"29708,31","S3":"27970,4\r"},{"id":"15","S1":"Yuridik shaxslarning mol-mulkiga solinadigan soliq","S2":"7187,26","S3":"8108,4\r"},{"id":"16","S1":"Jismoniy shaxslarning mol-mulkiga solinadigan soliq","S2":"6552,11","S3":"7173,04\r"},{"id":"17","S1":"Yer jami","S2":"15244,46","S3":"16831,73\r"},{"id":"18","S1":"Yer solig‘i (yagona yer solig‘idan tashqari)","S2":"12111,1","S3":"13484,58\r"},{"id":"19","S1":"Yagona yer solig‘i","S2":"3133,36","S3":"3347,15\r"},{"id":"20","S1":"Yer osti boyliklaridan foydalanganlik uchun soliq","S2":"1493,47","S3":"2786,55\r"},{"id":"21","S1":"Suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliq","S2":"175,95","S3":"191,27\r"},{"id":"22","S1":"Yuqori daromad","S2":"0","S3":"0\r"},{"id":"23","S1":"Davlat boji","S2":"7394,74","S3":"7911,41\r"},{"id":"24","S1":"Jarimalar","S2":"7548,28","S3":"9777,52\r"},{"id":"25","S1":"O‘zR IIV Yo‘l harakati xavfsizligi Bosh boshqarmasi va uning hududiy bo‘linmalari tomonidan undirila","S2":"3020,77","S3":"3233,43\r"},{"id":"26","S1":"Bozorlar daromadidan tushum","S2":"3005,71","S3":"2683,82\r"},{"id":"27","S1":"Mahalliy yig‘imlar","S2":"1484,77","S3":"1273,59\r"},{"id":"28","S1":"Boshqa tushumlar","S2":"6394,85","S3":"7950,68\r"},{"id":"29","S1":"Jami","S2":"244483,36","S3":"253363,34\r"},{"id":"30","S1":"","S2":"","S3":"\r"}]