1Yuridik shaxslardan olinadigan foyda solig‘i50826152,89 2Savdo va umumiy ovqatlanish korxonalari uchun yagona soliq to‘lovidan Davlat byudjetiga ajratmalar16759,2716416,53 3Yagona soliq to‘lovidan Davlat byudjetiga ajratmalar, shu jumladan kichik korxona va mikrofirmalar b11083,711448,79 4Jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig‘i44392,447206,18 5Tadbirkorlik faoliyati bilan shug‘ullanuvchi yuridik va jismoniy shaxslardan olinadigan qat’iy belgi13807,5511119,93 6Obodonlashtirish va ijtimoiy infratuzilmani rivojpantirish solig‘i3134,942168,9 7Qo‘shilgan qiymat solig‘i50811,0753177,27 8Aksiz soligi jami10201,769781 9Alkogol mahsulotlar6052,746570,55 10- pivo01,96 11- o‘simlik (paxta) yog‘i2119,091834,44 12- dizel yoqilg‘isi17001357,38 13-boshqa maxsulotlarga aksiz (zargarlik buyumlari)329,9316,66 14Transport vositalari uchun benzin, dizel yoqilg‘isi va gaz iste’mol qilganlik uchun soliq29708,3127970,4 15Yuridik shaxslarning mol-mulkiga solinadigan soliq7187,268108,4 16Jismoniy shaxslarning mol-mulkiga solinadigan soliq6552,117173,04 17Yer jami15244,4616831,73 18Yer solig‘i (yagona yer solig‘idan tashqari)12111,113484,58 19Yagona yer solig‘i3133,363347,15 20Yer osti boyliklaridan foydalanganlik uchun soliq1493,472786,55 21Suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliq175,95191,27 22Yuqori daromad00 23Davlat boji7394,747911,41 24Jarimalar7548,289777,52 25O‘zR IIV Yo‘l harakati xavfsizligi Bosh boshqarmasi va uning hududiy bo‘linmalari tomonidan undirila3020,773233,43 26Bozorlar daromadidan tushum3005,712683,82 27Mahalliy yig‘imlar1484,771273,59 28Boshqa tushumlar6394,857950,68 29Jami244483,36253363,34 30