O‘zbekiston;Toshkent;Navoiy ko‘chasi;4;100004;(+99871) 241-00-42;(+99871) 244-23-98;info@agro.uz;www.agro.uz;41.32057, 69.26612