[{"id":"1","G1":"O‘zbekiston","G2":"Toshkent","G3":"Navoiy ko‘chasi","G4":"4","G5":"100004","G6":"(+99871) 241-00-42","G7":"(+99871) 244-23-98","G8":"info@agro.uz","G9":"www.agro.uz","G10":"41.32057, 69.26612"}]