[{"id":"1","G1":"1","G2":"Qarshi shahri ","G3":"29266","G4":"117938"},{"id":"2","G1":"2","G2":"Shahrisabz shahri ","G3":"1016","G4":"3558"},{"id":"3","G1":"3","G2":"Qarshi tumani ","G3":"544","G4":"2176"},{"id":"4","G1":"4","G2":"Koson tumani ","G3":"485","G4":"2036"},{"id":"5","G1":"5","G2":"Кasbi tumani ","G3":"366","G4":"1465"},{"id":"6","G1":"6","G2":"Nishon tumani ","G3":"331","G4":"1327"},{"id":"7","G1":"7","G2":"Muborak tumani ","G3":"2116","G4":"7470"},{"id":"8","G1":"8","G2":"Жами","G3":"34124","G4":"135970"}]