Ishlab chiqarish hajmi;mlrd. so\'m;01-01-18;828.6;399.7; Mexanizatsiya xizmati hajmi;mln. so\'m;01-01-18;142620.1;115498.1; Lizing xizmati hajmi;mlrd. so\'m;01-01-18;475.1;273.7; Eksport hajmi;ming dollar;01-01-18;19117.7;18432.4; Invetitsiya hajmi;mln. dollar ;01-01-18;73.28;35.1; Mahalliylashtirish hajmi;mlrd. so\'m;01-01-18;307.5;79.2;