[{"id":"1","G1":"Ishlab chiqarish hajmi","G2":"mlrd. so'm","G3":"01-01-18","G4":"828.6","G5":"399.7"},{"id":"2","G1":"Mexanizatsiya xizmati hajmi","G2":"mln. so'm","G3":"01-01-18","G4":"142620.1","G5":"115498.1"},{"id":"3","G1":"Lizing xizmati hajmi","G2":"mlrd. so'm","G3":"01-01-18","G4":"475.1","G5":"273.7"},{"id":"4","G1":"Eksport hajmi","G2":"ming dollar","G3":"01-01-18","G4":"19117.7","G5":"18432.4"},{"id":"5","G1":"Invetitsiya hajmi","G2":"mln. dollar ","G3":"01-01-18","G4":"73.28","G5":"35.1"},{"id":"6","G1":"Mahalliylashtirish hajmi","G2":"mlrd. so'm","G3":"01-01-18","G4":"307.5","G5":"79.2"}]