Toshkent shahri;\"O‘zagrotexmash\" AJ;25198747;302976785;144;153;97300;1726269;Toshkent shahri;(0 361) 264-08-06 ; Toshkent shahri;\"O‘zagrolizing\" AJ;17489494;203071206;144;1150;96190;1726277;Toshkent shahri;(0 361) 244-61-81; Toshkent shahri;\"O‘zagroservis\" AJ;26706921;304457511;144;153;29000;1726277;Toshkent shahri;(0 361) 244-52-95;