[{"id":"1","G1":"Toshkent shahri","G2":"\"O‘zagrotexmash\" AJ","G3":"25198747","G4":"302976785","G5":"144","G6":"153","G7":"97300","G8":"1726269","G9":"Toshkent shahri","G10":"(0 361) 264-08-06 "},{"id":"2","G1":"Toshkent shahri","G2":"\"O‘zagrolizing\" AJ","G3":"17489494","G4":"203071206","G5":"144","G6":"1150","G7":"96190","G8":"1726277","G9":"Toshkent shahri","G10":"(0 361) 244-61-81"},{"id":"3","G1":"Toshkent shahri","G2":"\"O‘zagroservis\" AJ","G3":"26706921","G4":"304457511","G5":"144","G6":"153","G7":"29000","G8":"1726277","G9":"Toshkent shahri","G10":"(0 361) 244-52-95"}]