1Зулфайз Ни?ол-Термиз х/к Термиз шахриСоатова кучаси 20650686217.01.201237017.01.20172Бобожон-Бобошох-барака х/к Термиз шахри Амир Темур кўчаси30165901712.10.201034112.10.20153Сурхон Нурхон Оил х/к Термиз шахри "Собир Термизий" кўчаси30175747214.02.201135014.02.20164“UzGazOil” Термиз шахри Ч.Сафаров кўчаси 1 уй20473079228.09.201237828.09.20175Шохистон МЧЖ Термиз шахри У.Носир кўчаси20150771416.03.201135216.03.20166Термиз Оил МЧЖ Термиз шахриЧ.Сафаров кўчаси30225802401.05.201237301.05.2017