[{"id":"1","G1":"jami","G2":"12829","G3":"100","G4":"12008","G5":"100\r"},{"id":"2","G1":"sanoat","G2":"1927","G3":"15","G4":"1812","G5":"15,1\r"},{"id":"3","G1":"qurilish","G2":"1199","G3":"9,3","G4":"1150","G5":"9,6\r"},{"id":"4","G1":"qishloq, o'rmon va baliq xo'jaligi","G2":"1829","G3":"14,3","G4":"1679","G5":"14\r"},{"id":"5","G1":"savdo","G2":"2499","G3":"19,5","G4":"2265","G5":"18,9\r"},{"id":"6","G1":"tashish va saqlash","G2":"501","G3":"3,9","G4":"470","G5":"3,9\r"},{"id":"7","G1":"axborot va aloqa","G2":"186","G3":"1,4","G4":"155","G5":"1,3\r"},{"id":"8","G1":"yashash va ovqatlanish bo'yicha xizmatlar ko'rsatish","G2":"886","G3":"6,9","G4":"806","G5":"6,7\r"},{"id":"9","G1":"sog'liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish","G2":"191","G3":"1,5","G4":"190","G5":"1,6\r"},{"id":"10","G1":"boshqa turdagi xizmatlar ko'rsatish","G2":"3611","G3":"28,1","G4":"3481","G5":"29\r"}]