[{"id":"1","G1":"jami","G2":"13620","G3":"100","G4":"12929","G5":"100\r"},{"id":"2","G1":"sanoat","G2":"2056","G3":"15,1","G4":"1951","G5":"15,1\r"},{"id":"3","G1":"qurilish","G2":"1251","G3":"9,2","G4":"1212","G5":"9,4\r"},{"id":"4","G1":"qishloq, o'rmon va baliq xo'jaligi","G2":"2009","G3":"14,8","G4":"1888","G5":"14,6\r"},{"id":"5","G1":"savdo","G2":"2591","G3":"19","G4":"2407","G5":"18,6\r"},{"id":"6","G1":"tashish va saqlash","G2":"516","G3":"3,8","G4":"494","G5":"3,8\r"},{"id":"7","G1":"axborot va aloqa","G2":"194","G3":"1,4","G4":"167","G5":"1,3\r"},{"id":"8","G1":"yashash va ovqatlanish bo'yicha xizmatlar ko'rsatish","G2":"927","G3":"6,8","G4":"860","G5":"6,7\r"},{"id":"9","G1":"sog'liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish","G2":"199","G3":"1,5","G4":"198","G5":"1,5\r"},{"id":"10","G1":"boshqa turdagi xizmatlar ko'rsatish","G2":"3877","G3":"28,5","G4":"3752","G5":"29\r"}]