[{"id":"1","G1":"6 birlik professor AKT","G2":"Oliy","G3":"10-15 yil","G4":"Kompyuter savodxonligi, sertifikat, ruxsatnoma","G5":"Ariza, 2 ta passport nusxasi, mehnat daftarchasi, tibbiy daftar, so'rovnoma, 2 ta nafaqa daftari nusxasi, shaxsiy varaqa, tarjimai hol, diplom yoki attestat, 4 dona 3x4 rasm(orqa foni oq, elektron format bilan), fayl papka, delo papka, harbiy guvohnoma yoki propusnoy, 2 ta STIR nusxasi, ma'lumotnoma elektron ko'tinishda(rus, o'zbek) "},{"id":"2","G1":"8,5 birlik dotsent AKT","G2":"Oliy","G3":"8-10 yil","G4":"Kompyuter savodxonligi, sertifikat, ruxsatnoma","G5":"Ariza, 2 ta passport nusxasi, mehnat daftarchasi, tibbiy daftar, so'rovnoma, 2 ta nafaqa daftari nusxasi, shaxsiy varaqa, tarjimai hol, diplom yoki attestat, 4 dona 3x4 rasm(orqa foni oq, elektron format bilan), fayl papka, delo papka, harbiy guvohnoma yoki propusnoy, 2 ta STIR nusxasi, ma'lumotnoma elektron ko'tinishda(rus, o'zbek) "},{"id":"3","G1":"1 birlik elektrik","G2":"O'rta maxsus","G3":"1 yil","G4":"Kompyuter savodxonligi, sertifikat, ruxsatnoma","G5":"Ariza, 2 ta passport nusxasi, mehnat daftarchasi, tibbiy daftar, so'rovnoma, 2 ta nafaqa daftari nusxasi, shaxsiy varaqa, tarjimai hol, diplom yoki attestat, 4 dona 3x4 rasm(orqa foni oq, elektron format bilan), fayl papka, delo papka, harbiy guvohnoma yoki propusnoy, 2 ta STIR nusxasi, ma'lumotnoma elektron ko'tinishda(rus, o'zbek) "}]