Jami xizmatlar;1 411 161,5;110,6;100,0 Aloqa va axborotlashtirish xizmatlari;97 171,2;114,8;6,9 Moliya xizmatlari ;192 623,6;138,9;13,7 Transport xizmatlari ;267 305,1;103,1;18,9 shu jumladan: transport xizmati;258 475,4;102,8;18,3 Yashash va ovqatlanish buyicha xizmatlar;46 614,9;108,5;3,3 Savdo xizmatlari;522 164,8;108,4;37,0 Ko’chmas mulk bilan bog’liq xizmatlar ;38 675,8;101,0;2,7 Ta’lim xizmatlari;49 150,7;106,8;3,5 Sog’liqni saqlash xizmatlari;23 727,7;129,3;1,7 Ijara va prokat xizmatlari;36 385,6;108,9;2,6 Kompyuterlar va maishiy tovarlarni ta’mirlash bo’yicha xizmatlari;45 201,8;103,9;3,2 Shaxsiy xizmatlar;42 947,8;101,3;3,0 Me’morchilik, muhandislik izlanishlari, texnik sinovlar va tahlil sohasidagi xizmatlar;10 997,0;128,3;0,8 Boshqa turdagi xizmatlar;38 195,5;102,5;2,7