[{"id":"1","G1":"Jami xizmatlar","G2":"1 411 161,5","G3":"110,6","G4":"100,0\r"},{"id":"2","G1":"Aloqa va axborotlashtirish xizmatlari","G2":"97 171,2","G3":"114,8","G4":"6,9\r"},{"id":"3","G1":"Moliya xizmatlari ","G2":"192 623,6","G3":"138,9","G4":"13,7\r"},{"id":"4","G1":"Transport xizmatlari ","G2":"267 305,1","G3":"103,1","G4":"18,9\r"},{"id":"5","G1":"shu jumladan: transport xizmati","G2":"258 475,4","G3":"102,8","G4":"18,3\r"},{"id":"6","G1":"Yashash va ovqatlanish buyicha xizmatlar","G2":"46 614,9","G3":"108,5","G4":"3,3\r"},{"id":"7","G1":"Savdo xizmatlari","G2":"522 164,8","G3":"108,4","G4":"37,0\r"},{"id":"8","G1":"Ko’chmas mulk bilan bog’liq xizmatlar ","G2":"38 675,8","G3":"101,0","G4":"2,7\r"},{"id":"9","G1":"Ta’lim xizmatlari","G2":"49 150,7","G3":"106,8","G4":"3,5\r"},{"id":"10","G1":"Sog’liqni saqlash xizmatlari","G2":"23 727,7","G3":"129,3","G4":"1,7\r"},{"id":"11","G1":"Ijara va prokat xizmatlari","G2":"36 385,6","G3":"108,9","G4":"2,6\r"},{"id":"12","G1":"Kompyuterlar va maishiy tovarlarni ta’mirlash bo’yicha xizmatlari","G2":"45 201,8","G3":"103,9","G4":"3,2\r"},{"id":"13","G1":"Shaxsiy xizmatlar","G2":"42 947,8","G3":"101,3","G4":"3,0\r"},{"id":"14","G1":"Me’morchilik, muhandislik izlanishlari, texnik sinovlar va tahlil sohasidagi xizmatlar","G2":"10 997,0","G3":"128,3","G4":"0,8\r"},{"id":"15","G1":"Boshqa turdagi xizmatlar","G2":"38 195,5","G3":"102,5","G4":"2,7\r"}]