1Jami xizmatlar1 411 161,5110,6100,0 2Aloqa va axborotlashtirish xizmatlari97 171,2114,86,9 3Moliya xizmatlari 192 623,6138,913,7 4Transport xizmatlari 267 305,1103,118,9 5shu jumladan: transport xizmati258 475,4102,818,3 6Yashash va ovqatlanish buyicha xizmatlar46 614,9108,53,3 7Savdo xizmatlari522 164,8108,437,0 8Ko’chmas mulk bilan bog’liq xizmatlar 38 675,8101,02,7 9Ta’lim xizmatlari49 150,7106,83,5 10Sog’liqni saqlash xizmatlari23 727,7129,31,7 11Ijara va prokat xizmatlari36 385,6108,92,6 12Kompyuterlar va maishiy tovarlarni ta’mirlash bo’yicha xizmatlari45 201,8103,93,2 13Shaxsiy xizmatlar42 947,8101,33,0 14Me’morchilik, muhandislik izlanishlari, texnik sinovlar va tahlil sohasidagi xizmatlar10 997,0128,30,8 15Boshqa turdagi xizmatlar38 195,5102,52,7