Дон;421;99,7 Картошка;8,92;105,2 Сабзавотлар;46,3;108,2 Полиз;2,4;114,2 Мевалар ва резаворлар;12,95;111,6 Узум;0,54;101,9