1Tashilgan yuk, mln. tn.11.499.400000000000012avtomobil transportida11.499.400000000000013Yuk aylanmasi, mln. tn-km.269.499.34avtomobil` transportida269.499.3