[{"id":"1","G1":"I.","G2":"Elektr energiyani ishlab chiqarish:","G3":"\"-\"","G4":"\"-\""},{"id":"2","G1":"1","G2":"O’zbekiston Respublikasi bo‘yicha","G3":"mlrd. kVt·s","G4":"62.8"},{"id":"3","G1":"1.1.","G2":"“O’zbekenergo” AJ bo‘yicha (IES va IEM)","G3":"mlrd. kVt·s","G4":"56.3"},{"id":"4","G1":"II.","G2":"Yoqilg‘ining solishtirma sarfi:","G3":"\"-\"","G4":"\"-\""},{"id":"5","G1":"2","G2":"Berilgan elektr energiyasi uchun","G3":"g/kVt·s","G4":"354.6"},{"id":"6","G1":"2.1.","G2":"Berilgan issiqlik energiyasi uchun","G3":"kg/Gkal","G4":"181.7"},{"id":"7","G1":"III.","G2":"Issiqlik energiyasini yetkazib berish","G3":"mln.Gkal","G4":"7.7"},{"id":"8","G1":"IV","G2":"“O’zbekenergo” AJ bo’yicha eksport","G3":"mlrd.kVt·s","G4":"2.6"},{"id":"9","G1":"V.","G2":"Investitsion loyihalar bo‘yicha jami o‘zlashtirilgan","G3":"mlrd.so’m","G4":"6774.7"},{"id":"10","G1":"5","G2":"shu jumladan: - “O’zbekenergo” AJ mablag‘lari (soha mablag‘lari)","G3":"mlrd.so’m","G4":"517.4"},{"id":"11","G1":"5.1.","G2":" - O’zbekiston Respublikasi Hukumati kafolati ostidagi xorijiy kreditlar","G3":"mlrd.so’m","G4":"3767.1"},{"id":"12","G1":"5.2.","G2":" - qayta qurilish va rivojlanish Fondlar mablaglari (FRR)","G3":"mlrd.so’m","G4":"2375.4"},{"id":"13","G1":"5.3.","G2":" - tijorat bank kreditlari","G3":"mlrd.so’m","G4":"33.7"},{"id":"14","G1":"5.4.","G2":" - to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar","G3":"mlrd.so’m","G4":"80.90000000000001"}]