1I.Elektr energiyani ishlab chiqarish:"-""-"21O’zbekiston Respublikasi bo‘yichamlrd. kVt·s62.831.1.“O’zbekenergo” AJ bo‘yicha (IES va IEM)mlrd. kVt·s56.34II.Yoqilg‘ining solishtirma sarfi:"-""-"52Berilgan elektr energiyasi uchung/kVt·s354.662.1.Berilgan issiqlik energiyasi uchunkg/Gkal181.77III.Issiqlik energiyasini yetkazib berishmln.Gkal7.78IV“O’zbekenergo” AJ bo’yicha eksportmlrd.kVt·s2.69V.Investitsion loyihalar bo‘yicha jami o‘zlashtirilganmlrd.so’m6774.7105shu jumladan: - “O’zbekenergo” AJ mablag‘lari (soha mablag‘lari)mlrd.so’m517.4115.1. - O’zbekiston Respublikasi Hukumati kafolati ostidagi xorijiy kreditlarmlrd.so’m3767.1125.2. - qayta qurilish va rivojlanish Fondlar mablaglari (FRR)mlrd.so’m2375.4135.3. - tijorat bank kreditlarimlrd.so’m33.7145.4. - to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarmlrd.so’m80.90000000000001