[{"id":"1","G1":"Muzeylar soni (filiallarni qo`shgan xolda), birlik / Число музеев (включая филиалы), единиц","G2":"97"},{"id":"2","G1":"Muzeylarning eksponatlari soni, ming birlik / Число экспонатов музеев, тыс.единиц","G2":"2092.6"},{"id":"3","G1":"Muzeylarda o`tkazilgan ekskursiyalar soni, birlik / Число проведенных экскурсий в музеях, единиц","G2":"125067"},{"id":"4","G1":"Muzeylarda tashkil etilgan ko`rgazmalar soni, birlik / Число организованных выставок в музеях, единиц","G2":"1033"},{"id":"5","G1":"Muzeylarga tashriflar soni, ming kishi / Число посещений музеев, тыс. человек","G2":"8147.6"},{"id":"6","G1":"maktab o`quvchilari, talabalar, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari o`quvchilari tomonidan muzeylarga tashriflar / посещение музеев школьниками, студентами, учащимися академических лицеев и профессональных колледжей","G2":"4334.0"},{"id":"7","G1":"Muzeylarga tashriflar soni, 1000 aholiga / Число посещений музеев на 1000 жителей","G2":"247"}]