I.;Ялпи ҳудудий маҳсулот (ЯҲМ);16707.0;103.2;100.0;136.9;22410.7;107.1;100.0;125.3 ;шу жумладан:;;;;;;;; -;Тармоқларнинг ялпи қўшилган қиймати;15662.0;103.1;93.7;137.0;20723.0;106.9;92.5;123.7 -;Маҳсулотларга соф солиқлар;1045.0;104.1;6.3;136.0;1687.7;109.5;7.5;147.5 II.;Тармоқларнинг ялпи қўшилган қиймати;15662.0;103.1;100.0;137.0;20723.0;106.9;100.0;123.7 1;"Қишлоқ, ўрмон ва балиқчилик хўжалиги";4232.6;101.0;27.0;127.3;4775.7;101.3;23.0;111.4 2;Саноат (қурилиш соҳасини қўшган ҳолда);7439.1;105.4;47.5;160.9;10935.3;111.7;52.8;131.6 2.1;саноат;6919.6;105.3;44.2;164.1;10112.1;110.1;48.8;132.8 2.2;қурилиш;519.5;106.2;3.3;124.6;823.2;133.3;4.0;118.8 3;Хизматлар;3990.3;101.6;25.5;113.7;5012.0;104.0;24.2;120.8 3.1;"савдо, яшаш ва овқатланиш хизмати";1128.4;97.1;7.2;118.9;1333.1;103.4;6.4;114.2 3.2;"ташиш ва саклаш, ахборот ва алока";951.2;102.0;6.1;103.3;1075.8;104.0;5.2;108.7 3.3;хизматларнинг бошка сохалари;1910.7;104.5;12.2;116.1;2603.2;104.3;12.6;130.6 ;;;;;;;;; ;Аҳоли жон бошига ЯҲМ минг.сўм;5823.5;102.0;x;x;7707.1;105.7;x;x ;ЯҲМ даги кичик бизнеснинг улуши %;55.1;x;x;x;51.3;x;x;x ;;;;;;;;; ;;;;;;;;; ;;;;;;;;; ;;;;;;;;; ;;;;;;;;; ;;;;;;;;; ;;;;;;;;; ;;;;;;;;;