[{"id":"1","G1":"Qoraqalpog‘iston Respublikasi","G2":"706","G3":"2","G4":"325943"},{"id":"2","G1":"Andijon viloyati","G2":"741","G3":"5","G4":"531167"},{"id":"3","G1":"Buxoro viloyati","G2":"529","G3":"10","G4":"311431"},{"id":"4","G1":"Jizzax viloyati","G2":"542","G3":"1","G4":"246764"},{"id":"5","G1":"Qashqadaryo viloyati","G2":"1117","G3":"2","G4":"600499"},{"id":"6","G1":"Navoiy viloyati","G2":"356","G3":"2","G4":"170515"},{"id":"7","G1":"Namangan viloyati","G2":"685","G3":"4","G4":"472495"},{"id":"8","G1":"Samarqand viloyati","G2":"1216","G3":"5","G4":"682019"},{"id":"9","G1":"Surxandaryo viloyati","G2":"882","G3":"3","G4":"471463"},{"id":"10","G1":"Sirdaryo viloyati","G2":"301","G3":"3","G4":"148123"},{"id":"11","G1":"Toshkent viloyati","G2":"869","G3":"2","G4":"478334"},{"id":"12","G1":"Farg‘ona viloyati","G2":"916","G3":"3","G4":"625014"},{"id":"13","G1":"Xorazm viloyati","G2":"522","G3":"4","G4":"339646"},{"id":"14","G1":"Toshkent shahri","G2":"303","G3":"9","G4":"409703"},{"id":"15","G1":"XTV tasarrufidagi muassasalar","G2":"6","G3":"0","G4":"8745"},{"id":"16","G1":"JAMI","G2":"9691","G3":"55","G4":"5821861"}]