1Qoraqalpog‘iston Respublikasi70623259432Andijon viloyati74155311673Buxoro viloyati529103114314Jizzax viloyati54212467645Qashqadaryo viloyati111726004996Navoiy viloyati35621705157Namangan viloyati68544724958Samarqand viloyati121656820199Surxandaryo viloyati882347146310Sirdaryo viloyati301314812311Toshkent viloyati869247833412Farg‘ona viloyati916362501413Xorazm viloyati522433964614Toshkent shahri303940970315XTV tasarrufidagi muassasalar60874516JAMI9691555821861