[{"id":"1","G1":"Tavsifi","G2":"Определение","G3":"Definition","G4":"Сони/ Число/ Quantity"},{"id":"2","G1":"Jami kelib tushgan murojaatlar soni","G2":"Общее количество обращений","G3":"The total amount of appeals ","G4":"3003"},{"id":"3","G1":"Qanoatlantirilgan","G2":"Удовлетворено","G3":"Satisfied ","G4":"880"},{"id":"4","G1":"Tushuntirish berilgan","G2":"Объяснено","G3":"Explained ","G4":"1879"},{"id":"5","G1":"Tegishliligi boʻyicha yuborilgan","G2":"Направлено по пренадлежности","G3":"Directed elsewhere","G4":"115"},{"id":"6","G1":"Rad etilgan","G2":"Отказонна","G3":"Denied","G4":"18"},{"id":"7","G1":"Koʻrmasdan qoldirilgan yoki anonim deb topilgan","G2":"Не рассматрена или определены как анонимные","G3":"Skipped or identified as anonymous ","G4":"23"},{"id":"8","G1":"Koʻrib chiqilmoqda","G2":"Находится на рассмотрении","G3":"Is pending","G4":"88"}]