[{"id":"1","G1":"Hududlar nomi","G2":"Наименование регионов","G3":"Regions","G4":"Oʻquvchilar soni/Количество учащихся/Number of students","G5":"Darsga qatnashmagan oʻquvchilar soni/Количество учащихся, отсутствовавших на занятиях/Number of students absent from classes","G6":"Qatnashish darajasi,%/Уровень посещаемости, в %/Attendance level in %"},{"id":"2","G1":"Jami respublika boʻyicha:","G2":"Всего по республике:","G3":"Total:","G4":"6151580","G5":"1780","G6":"99.97%"},{"id":"3","G1":"Qoraqalpogʻiston Respublikasi","G2":"Республика Каракалпакстан","G3":"Republic of Karakalpakstan","G4":"346569","G5":"32","G6":"100.00%"},{"id":"4","G1":"Andijon viloyati","G2":"Андижанская область","G3":"Andijan","G4":"555162","G5":"199","G6":"99.94%"},{"id":"5","G1":"Buxoro viloyati","G2":"Бухарская область","G3":"Bukhoro","G4":"327213","G5":"9","G6":"99.99%"},{"id":"6","G1":"Jizzax viloyati","G2":"Джизакская область","G3":"Djizzak","G4":"260225","G5":"29","G6":"100.00%"},{"id":"7","G1":"Qashqadaryo viloyati","G2":"Кашкадарьинская область","G3":"Kashkadarya","G4":"624572","G5":"47","G6":"100.00%"},{"id":"8","G1":"Navoiy viloyati","G2":"Навоийская область","G3":"Navoi","G4":"178001","G5":"6","G6":"100.00%"},{"id":"9","G1":"Namangan viloyati","G2":"Наманганская область","G3":"Namangan","G4":"501616","G5":"35","G6":"99.97%"},{"id":"10","G1":"Samarqand viloyati","G2":"Самаркандская область","G3":"Samarkand","G4":"725884","G5":"185","G6":"99.97%"},{"id":"11","G1":"Surxondaryo viloyati","G2":"Сурхандарьинская область","G3":"Surkhondarya","G4":"497935","G5":"43","G6":"99.99%"},{"id":"12","G1":"Sirdaryo viloyati","G2":"Сырдарьинская область","G3":"Syrdarya","G4":"158111","G5":"20","G6":"100.00%"},{"id":"13","G1":"Toshkent viloyati","G2":"Ташкентская область","G3":"Tashkent region","G4":"510531","G5":"89","G6":"99.97%"},{"id":"14","G1":"Fargʻona viloyati","G2":"Ферганская область","G3":"Ferghana","G4":"668380","G5":"121","G6":"99.98%"},{"id":"15","G1":"Xorazm viloyati","G2":"Хорезмская область","G3":"Khorezm","G4":"353445","G5":"9","G6":"100.00%"},{"id":"16","G1":"Toshkent shahar","G2":"город Ташкент","G3":"Tashkent city","G4":"443936","G5":"956","G6":"99.97%"}]