Nomi;Название;Project name;Bajarilish muddati/ Срок/ Date;Loyiha qiymati, mln.AQSH dollari/ Сумма проекта млн. долл. США/ Amount, mln, US dollars Maktab taʼlimida ahborot-kommunikatsiya texnologiyalarini yanada rivojlantirish;Дальнейшее развитие информационно-коммуникационных технологий в школьном образовании;Further development of information and communication technologies in school education;2015-2020;51.35