Yalpi hududiy mahsulot amaldagi bahoda;mlrd.so'm;8704,9;8828,1;10209,2;12880,1; O'tgan yilga nisbatan;foiz;104,601;105,6;107,9;105,4; Sanoat mahsulotlari;foiz;36;37,4;33,7;37,9; Qishloq xo'jaligi mahsulotlar;foiz;18,2;19,8;19,4;18,2; Qurilish Ishlari;foiz;8,9;6,5;7,8;8,1; Transport va aloqa sohasida;foiz;6,3;7,5;7,2;6,5; Savdo va um.ovqatlanish bo'yicha;foiz;5,8;6,4;7,6;7; Bohqalar;foiz;16,6;14;14,9;13,8; Sof soliqlar;foiz;8,2;8,4;9,4;8,6; Kichik biznes ulushi;foiz;52,4;51,4;51,5;51,6;