[{"id":"1","G1":"\ufeffYalpi hududiy mahsulot amaldagi bahoda","G2":"mlrd.so'm","G3":"8704,9","G4":"8828,1","G5":"10209,2","G6":"12880,1"},{"id":"2","G1":"O'tgan yilga nisbatan","G2":"foiz","G3":"104,601","G4":"105,6","G5":"107,9","G6":"105,4"},{"id":"3","G1":"Sanoat mahsulotlari","G2":"foiz","G3":"36","G4":"37,4","G5":"33,7","G6":"37,9"},{"id":"4","G1":"Qishloq xo'jaligi mahsulotlar","G2":"foiz","G3":"18,2","G4":"19,8","G5":"19,4","G6":"18,2"},{"id":"5","G1":"Qurilish Ishlari","G2":"foiz","G3":"8,9","G4":"6,5","G5":"7,8","G6":"8,1"},{"id":"6","G1":"Transport va aloqa sohasida","G2":"foiz","G3":"6,3","G4":"7,5","G5":"7,2","G6":"6,5"},{"id":"7","G1":"Savdo va um.ovqatlanish bo'yicha","G2":"foiz","G3":"5,8","G4":"6,4","G5":"7,6","G6":"7"},{"id":"8","G1":"Bohqalar","G2":"foiz","G3":"16,6","G4":"14","G5":"14,9","G6":"13,8"},{"id":"9","G1":"Sof soliqlar","G2":"foiz","G3":"8,2","G4":"8,4","G5":"9,4","G6":"8,6"},{"id":"10","G1":"Kichik biznes ulushi","G2":"foiz","G3":"52,4","G4":"51,4","G5":"51,5","G6":"51,6"}]