1´╗┐Yalpi hududiy mahsulot amaldagi bahodamlrd.so'm8704,98828,110209,212880,12O'tgan yilga nisbatanfoiz104,601105,6107,9105,43Sanoat mahsulotlarifoiz3637,433,737,94Qishloq xo'jaligi mahsulotlarfoiz18,219,819,418,25Qurilish Ishlarifoiz8,96,57,88,16Transport va aloqa sohasidafoiz6,37,57,26,57Savdo va um.ovqatlanish bo'yichafoiz5,86,47,678Bohqalarfoiz16,61414,913,89Sof soliqlarfoiz8,28,49,48,610Kichik biznes ulushifoiz52,451,451,551,6