Viloyat bo'yicha (amaldagi narxlar);731529,0;70754,7;1027073,0;123481,2;1286870,2;147375,0;1575252,4;182525,7; Davlat mulkchiligi;509935,2;107,0;737778,2;152,9;84066,8;183,3;102834,0;11915,4; Nodavlat mulkchiligi;680593,8;70647,7;953294,8;123328,3;1202803,4;147191,7;1472418,4;170610,3; Aholi jon boshiga to'g'ri kelgan pullik xizmat(so'm);254246,0;24998,1;350363,0;43124,0;439505,0;50333,0;526452,9;61000,5;