[{"id":"1","G1":"\ufeffYuridik shaxslardan olinadigan foyda solig\u2018i","G2":"71407,1"},{"id":"2","G1":"Savdo va umumiy ovqatlanish korxonalari uchun yagona soliq to\u2018lovidan Davlat budjetiga ajratmalar ","G2":"71398,2"},{"id":"3","G1":"Yagona soliq to\u2018lovidan Davlat byujetiga ajratmatlar, shu jumladan kichik korxona va mikrofirmalar bo\u2018yicha ","G2":"44631,4"},{"id":"4","G1":"Jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig\u2018i ","G2":"287031,6"},{"id":"5","G1":"Tadbirkorlik faoliyati bilan shug\u2018ullanuvchi yuridik va jismoniy shaxslardan olinadigan qat\u2019iy belgilangan daromad ","G2":"48475,1"},{"id":"6","G1":"Qo\u2018shilgan qiymat solig\u2018i","G2":"521807,3"},{"id":"7","G1":"Aksiz solig\u2018i, jami:","G2":"25628,7"},{"id":"8","G1":"-\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Aroq ","G2":"7629"},{"id":"9","G1":"-\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Boshqa vinolar ","G2":"250,1"},{"id":"10","G1":"-\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Pivo ","G2":"260,1"},{"id":"11","G1":"-\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Chakana savdo tarmog\u2018ida sotilayotgan, oltindan tayyorlangan zargarlik buyumlari ","G2":"20"},{"id":"12","G1":"-\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 O\u2019simlik (paxta) yog\u2018i ","G2":"17469,5"},{"id":"13","G1":"Yuridik shaxslarning mol \u2013 mulkiga solinadigan soliq ","G2":"364878,1"},{"id":"14","G1":"Jismoniy shaxslarning mol \u2013 mulkiga solinadigan soliq","G2":"28922,3"},{"id":"15","G1":"Yer solig\u2018i (yagona yer solig\u2018idan tashqari)","G2":"52620,1"},{"id":"16","G1":"Yagona yer solig\u2018i","G2":"15146,7"},{"id":"17","G1":"Yer osti boyliklaridan foydalanganlik uchun soliq","G2":"0"},{"id":"18","G1":"Suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliq","G2":"22234,4"},{"id":"19","G1":"Obodonlashtirish va ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirish solig\u2018i ","G2":"40765,8"},{"id":"20","G1":"Davlat boji","G2":"33193,1"},{"id":"21","G1":"Jarimalar ","G2":"27148,4"},{"id":"22","G1":"O\u2019zR IIV yo\u2018l xarakati xavfsizligi bosh boshqarmasi va uning xududiy bo\u2018linmalari tomonidan undiriladigan yig\u2018imlar","G2":"17658,9"},{"id":"23","G1":"Bozorlar daromadidan tushum ","G2":"4269,8"},{"id":"24","G1":"Maxalliy yig\u2018imlar ","G2":"5318,7"},{"id":"25","G1":"Jismoniy shaxslardan transport vositalari uchun benzin, dizel yoqilg\u2018isi va gaz istemol qilganlik uchun soliq ","G2":"107434,6"},{"id":"26","G1":"Boshqa tushumlar ","G2":"24048"}]