1Markaziy KengashBoshlang'ich tashkilotlar bilan ishlash bo'limi yetakchi mutoliy ma'lumotli, mazkur sohada kamida 3 yillik ish tajribasiga ega, 25 yoshdan kichik bo'lmagan, siyosiy-huquqiy, ijtimoiy-iqtisodiy sohada yetarli ma'lumotga ega bo'lgan, boshqaruvchilik qobiliyatiga ega, 2Markaziy KengashFaol va iqtidorli yoshlar bilan ishlash bo'limi yetakchi mutoliy (yoki o'rta maxsus) ma'lumotli, 2 yillik ish tajribasiga ega, 25 yoshdan kichik bo'lmagan, boshqaruvchanlik qobiliyatiga ega, faol jamoatchi, talabchan, ma'suliyatli bo'lishi, jamoatchilik bilan ishlash ko'nikmasiga ega bo'lishi, 3Markaziy KengashAxborot kommunikatsiya texnologiyalari bo'limi yetakchi muta"oliy ma'lumotli (axborot texnologiyalariga oid), 2 yillik ish tajribasiga ega, 23 yoshdan kichik bo'lmagan, talabchan, ma'suliyatli bo'lishi, rus tilini bilishi, dizayn ishlarini bilishi (Photoshop, CoralDraw), dasturlash tillaridan (PHP, MySQL, JavaScript) bilishi