[{"id":"1","G1":"\"UZBEKISTAN AIRWAYS\" Aksiyadorlik Jamiyati","G2":"Акционерное общество \"UZBEKISTAN AIRWAYS\"","G3":"Joint stock company «Uzbekistan Airways","G4":"Xalqaro va mahalliy havo yo‘nalishlarida yo'lovchi va yuklarni tashish","G5":"Коммерческие воздушные перевозки пассажиров и грузов","G6":"Commercial air transportation of passengers and cargo","G7":"1-О","G8":"1-О","G9":"1-О","G10":"29.05.2022 y.","G11":"29.05.2022 г.","G12":"29.05.2022 y."},{"id":"2","G1":"«Agro parvoz» MAPP","G2":"МАПП «Агро парвоз\"","G3":"MAPP «agro Parvoz»","G4":"Buyumlarni kukunlash va bilogik obyektlar","G5":"Распыление веществ и биологических объектов","G6":"Spraying of substances and biological objects","G7":"2-O","G8":"2-O","G9":"2-O","G10":"23.03.2022 y.","G11":"23.03.2022 г.","G12":"23.03.2022 y."},{"id":"3","G1":"“Uzbekistan Helicopters” Mas‘uliyti cheklangan jamiyat","G2":"Общество с ограниченной ответственностью «Uzbekistan Helicopters»","G3":"Limited liability company «Uzbekistan H","G4":"Maxsus ishlari","G5":"Специальные авиационные работы","G6":"Special aviation works","G7":"5-O","G8":"5-O","G9":"5-O","G10":"30.12.2023 y.","G11":"30.12.2023 г.","G12":"30.12.2023 y."},{"id":"4","G1":"«HUMO AIR» Mas‘uliyti cheklangan jamiyat","G2":"Общество с ограниченной ответственностью «HUMO AIR»","G3":"Limited liability company «HUMO AIR»","G4":"Maxsus ishlari","G5":"Специальные авиационные работы","G6":"Special aviation works","G7":"5-O","G8":"5-O","G9":"5-O","G10":"29.12.2023 y.","G11":"29.12.2023 г.","G12":"29.12.2023 y."},{"id":"5","G1":"«Uz Aero Tech Group» Mas‘uliyti cheklangan jamiyat","G2":"Общество с ограниченной ответственностью «Uz Aero Tech Group»","G3":"Limited Liability Company «Uz Aero Tech","G4":"Xalqaro va mahalliy havo yo‘nalishlarida yo'lovchi va yuklarni tashish","G5":"Коммерческие воздушные перевозки пассажиров и грузов","G6":"Commercial air transportation of passengers and cargo","G7":"10-О","G8":"10-О","G9":"10-О","G10":"20.02.2023 y.","G11":"20.02.2023 г.","G12":"20.02.2023 y."},{"id":"6","G1":"«Qanot Sharq» Mas‘uliyti cheklangan jamiyat","G2":"Общество с ограниченной ответственностью «Qanot Sharq»","G3":"Limited Liability Company «Qanot Sharq»","G4":"Xalqaro va mahalliy havo yo‘nalishlarida yo'lovchi va yuklarni tashish","G5":"Коммерческие воздушные перевозки пассажиров и грузов","G6":"Commercial air transportation of passengers and goods","G7":"7-O","G8":"7-O","G9":"7-O","G10":"09.07.2024y.","G11":"09.07.2024г.","G12":"09.07.2024y."}]