Xodimlar bilan ishlash departamenti bosh menejeri;- oliy ma’lumotli yurist yoki iqtisodchi;- boshqaruv va rahbarlik lavozimida kamida uch yillik ish staji;- AKT (axborot-kommunikatsiya tеxnologiyalari) bo\'yicha sеrtifikat. Sug\'urta faoliyatini strategik rivojlantirish va sifatni boshqarish departamenti bosh menejeri;- oliy ma’lumotli iqtisodchi;- boshqaruv va rahbarlik lavozimida kamida uch yillik ish staji;- «Менеджер СМК по ISO 9001:2015»/«Ведущий аудитор по МС ISO 9001:2015»;- AKT (axborot-kommunikatsiya tеxnologiyalari) bo\'yicha sеrtifikat. Ichki audit xizmati boshlig\'i;- oliy ma’lumotli iqtisodchi;- hisobchi, audit, moliyachi sohalarida kamida ikki yillik ish staji, boshqaruv va rahbarlik lavozimida kamida uch yillik ish staji;- AKT (axborot-kommunikatsiya tеxnologiyalari) bo\'yicha sеrtifikat. Ma\'muriy xo\'jalik xizmati boshlig\'i;- oliy ma\'lumotli iqtisodchi;- ixtisosligi bo\'yicha kamida 3 yillik ish staji. Sug\'urtada axborot texnologiyalari departamenti bosh menejeri;- oliy texnik ma\'lumot;- ixtisosligi bo\'yicha boshqaruv va rahbarlik lavozimida kamida 2 yil va kompaniyada 3 yil ish staji;- AKT (axborot-kommunikatsiya tеxnologiyalari) bo’yicha sеrtifikat. Sug’urta marketingi va hududiy tarmoqni rivojlantirish departamenti hududlarni rivojlantirish bo’limi menejeri;- oliy ma’lumotli iqtisodchi;- ixtisosligi bo’yicha kamida 3 yillik ish staji va Kompaniyada kamida 2 yillik ish staji;- rus va ingliz tillarini bilish. Jismoniy shaxslar bilan ishlash departamenti ixtiyoriy sug’urta turlari bo’limi menejeri;- oliy ma’lumotli iqtisodchi;- boshqa korxonalarda 3 yillik va Kompaniyada kamida 2 yillik ish staji;- rus va ingliz tillarini bilishi. Korporativ mijozlar bilan ishlash departamenti sug’urta zaxiralari va aktuar hisoblar bo’limi menejeri;- oliy ma’lumotli iqtisodchi;- boshqa korxonalarda 3 yillik va Kompaniyada kamida 2 yillik ish staji;- rus va ingliz tillarini bilishi. Sug’urta agentlari bilan ishlash bo’limi menejer assistenti;- oliy ma’lumotli iqtisodchi;- AKT (axborot-kommunikatsiya texnologiyalari) bo’yicha sertifikat. Sug’urta faoliyatini strategik rivojlantirish va sifatni boshqarish departamenti menejer assistenti;- oliy ma’lumotli iqtisodchi;- AKT (axborot-kommunikatsiya texnologiyalari) bo’yicha sertifikat. Ixtiyoriy sug’urta turlari va qayta sug’urtalash bo’limi anderrayteri;- oliy ma’lumotli iqtisodchi;- AKT (axborot-kommunikatsiya texnologiyalari) bo’yicha sertifikat. Ixtiyoriy sug’urta turlari va qayta sug’urtalash bo’limi kichik mutaxassisi;- oliy ma’lumotli iqtisodchi;- AKT (axborot-kommunikatsiya texnologiyalari) bo’yicha sertifikat. Korporativ mijozlar bilan ishlash departamenti majburiy sug’urta turlari bo’limi kichik mutaxassisi;- oliy ma’lumotli iqtisodchi;- AKT (axborot-kommunikatsiya texnologiyalari) bo’yicha sertifikat. Eksport qaltisliklarini va investitsiyalarni sug’urtalash bo’limi kichik mutaxassisi;- oliy ma’lumotli iqtisodchi;- AKT (axborot-kommunikatsiya texnologiyalari) bo’yicha sertifikat. Ахborot xizmati boshlig\'i;- oliy ma’lumotli jurnalist;- mutaxassisligi bo’yicha kamida uch yillik ish staji;- AKT (axborot-kommunikatsiya tеxnologiyalari) bo’yicha sеrtifikat.