[{"id":"1","G1":"Xodimlar bilan ishlash departamenti bosh menejeri","G2":"- oliy ma’lumotli yurist yoki iqtisodchi"},{"id":"2","G1":"Sug'urta faoliyatini strategik rivojlantirish va sifatni boshqarish departamenti bosh menejeri","G2":"- oliy ma’lumotli iqtisodchi"},{"id":"3","G1":"Ichki audit xizmati boshlig'i","G2":"- oliy ma’lumotli iqtisodchi"},{"id":"4","G1":"Ma'muriy xo'jalik xizmati boshlig'i","G2":"- oliy ma'lumotli iqtisodchi"},{"id":"5","G1":"Sug'urtada axborot texnologiyalari departamenti bosh menejeri","G2":"- oliy texnik ma'lumot"},{"id":"6","G1":"Sug’urta marketingi va hududiy tarmoqni rivojlantirish departamenti hududlarni rivojlantirish bo’limi menejeri","G2":"- oliy ma’lumotli iqtisodchi"},{"id":"7","G1":"Jismoniy shaxslar bilan ishlash departamenti ixtiyoriy sug’urta turlari bo’limi menejeri","G2":"- oliy ma’lumotli iqtisodchi"},{"id":"8","G1":"Korporativ mijozlar bilan ishlash departamenti sug’urta zaxiralari va aktuar hisoblar bo’limi menejeri","G2":"- oliy ma’lumotli iqtisodchi"},{"id":"9","G1":"Sug’urta agentlari bilan ishlash bo’limi menejer assistenti","G2":"- oliy ma’lumotli iqtisodchi"},{"id":"10","G1":"Sug’urta faoliyatini strategik rivojlantirish va sifatni boshqarish departamenti menejer assistenti","G2":"- oliy ma’lumotli iqtisodchi"},{"id":"11","G1":"Ixtiyoriy sug’urta turlari va qayta sug’urtalash bo’limi anderrayteri","G2":"- oliy ma’lumotli iqtisodchi"},{"id":"12","G1":"Ixtiyoriy sug’urta turlari va qayta sug’urtalash bo’limi kichik mutaxassisi","G2":"- oliy ma’lumotli iqtisodchi"},{"id":"13","G1":"Korporativ mijozlar bilan ishlash departamenti majburiy sug’urta turlari bo’limi kichik mutaxassisi","G2":"- oliy ma’lumotli iqtisodchi"},{"id":"14","G1":"Eksport qaltisliklarini va investitsiyalarni sug’urtalash bo’limi kichik mutaxassisi","G2":"- oliy ma’lumotli iqtisodchi"},{"id":"15","G1":"Ахborot xizmati boshlig'i","G2":"- oliy ma’lumotli jurnalist"}]