Investitsiya loyihalari dinamikasi (dona);65;72;81;85;88;92 Sug\'urta majburiyatlari dinamikasi (trln. so\'m);36.8;47.3;127.5;48.1;58.5;150.7 Sug\'urta to\'lovlari dinamikasi (mlrd. so\'m);6.37;27.05;12.7;12;15;20.6 Sug\'urta mukofotlari dinamikasi (mlrd. so\'m);42.8;42.9;60.7;79.40000000000001;104;130.8