[{"id":"1","G1":"Investitsiya loyihalari dinamikasi (dona)","G2":"65","G3":"72","G4":"81","G5":"85","G6":"88","G7":"92"},{"id":"2","G1":"Sug'urta majburiyatlari dinamikasi (trln. so'm)","G2":"36.8","G3":"47.3","G4":"127.5","G5":"48.1","G6":"58.5","G7":"150.7"},{"id":"3","G1":"Sug'urta to'lovlari dinamikasi (mlrd. so'm)","G2":"6.37","G3":"27.05","G4":"12.7","G5":"12","G6":"15","G7":"20.6"},{"id":"4","G1":"Sug'urta mukofotlari dinamikasi (mlrd. so'm)","G2":"42.8","G3":"42.9","G4":"60.7","G5":"79.40000000000001","G6":"104","G7":"130.8"}]