1Investitsiya loyihalari dinamikasi (dona)6572818588922Sug'urta majburiyatlari dinamikasi (trln. so'm)36.847.3127.548.158.5150.73Sug'urta to'lovlari dinamikasi (mlrd. so'm)6.3727.0512.7121520.64Sug'urta mukofotlari dinamikasi (mlrd. so'm)42.842.960.779.40000000000001104130.8