[{"id":"1","G1":"Hvan Maksimilian Alekseevich","G2":"direktor","G3":"Investitsiya xizmatlari","G4":"O'zbekiston 100029 Toshkent Buyuk Turon k. 41 uy","G5":"sarmoya@uzbekinvest.uz","G6":"(0 371) 233-58-11","G7":""},{"id":"2","G1":"Mamadjonov Xasanjon Zoirjonovich","G2":"direktor","G3":"Investitsiyalarni siyosiy qaltisliklardan sug'urtalash","G4":"Buyuk Britaniya London AIG Building, 58 Fenchurch street","G5":"hasan.mamadjonov@aig.com ","G6":"44 (0) 20 7954 8397","G7":"www.uiic.co.uk"},{"id":"3","G1":"Kadirov Rustam Taxirovich ","G2":"direktor","G3":"Assistans xizmatlari","G4":"O'zbekiston 100017 Toshkent A.Qodiriy 2-uy.","G5":"assist@uzbekinvest.uz","G6":"(0 371) 294-94-94","G7":"www.assistance.uz"}]