Elektr taminoti;; Uy-joylar;kVt/soat;295.0 Suv taminoti;; Hisoblagich boyicha;m/kub;1110.0 Hisoblagichsiz;kishi/oy;12697.44 Issiqlik taminoti;; Issiq suv (hisoblagich boyicha);m/kub;5242.0 Issitish taminoti;m/kv;1772.0 Issiq suv (hisoblagichsiz);kishi/oy;30705.0 Maishiy chiqindi Hisoblagichsiz;kishi/oy;4500 Gaz taminoti;; Hisoblagichsiz;kishi/oy;7260.0 Hisoblagich boyicha;m/kub;380.0