[{"id":"1","G1":"´╗┐Elektr taminoti","G2":"","G3":"\r"},{"id":"2","G1":"Uy-joylar","G2":"kVt/soat","G3":"295.0 \r"},{"id":"3","G1":"Suv taminoti","G2":"","G3":"\r"},{"id":"4","G1":"Hisoblagich boyicha","G2":"m/kub","G3":"1110.0\r"},{"id":"5","G1":"Hisoblagichsiz","G2":"kishi/oy","G3":"12697.44 \r"},{"id":"6","G1":"Issiqlik taminoti","G2":"","G3":"\r"},{"id":"7","G1":"Issiq suv (hisoblagich boyicha)","G2":"m/kub","G3":"5242.0 \r"},{"id":"8","G1":"Issitish taminoti","G2":"m/kv","G3":"1772.0 \r"},{"id":"9","G1":"Issiq suv (hisoblagichsiz)","G2":"kishi/oy","G3":"30705.0 \r"},{"id":"10","G1":"Maishiy chiqindi\r","G2":"","G3":""},{"id":"11","G1":"Hisoblagichsiz","G2":"kishi/oy","G3":"4500 \r"},{"id":"12","G1":"Gaz taminoti","G2":"","G3":"\r"},{"id":"13","G1":"Hisoblagichsiz","G2":"kishi/oy","G3":"7260.0 \r"},{"id":"14","G1":"Hisoblagich boyicha","G2":"m/kub","G3":"380.0\r"}]