[{"id":"1","G1":"Bank operatsiyalarini amalga oshirish uchun","G2":"78","G3":"29.09.14y","G4":"O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki"},{"id":"2","G1":"Chet el valutasida operatsiyalarini amalga oshirish","G2":"67","G3":"29.09.14y","G4":"O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki"}]