1Bank operatsiyalarini amalga oshirish uchun7829.09.14yO'zbekiston Respublikasi Markaziy banki2Chet el valutasida operatsiyalarini amalga oshirish6729.09.14yO'zbekiston Respublikasi Markaziy banki