Tartib raqami;Code;Element turi;Ustun nomi ruscha;Ustun nomi o'zbekcha;Majburiy;Uzunligi 1;g1;Строка;Регион;Hudud;0;400 2;g2;Строка;Число заявлений и жалоб 2018 год;Ariza va shikotlar soni 2018 yil;0;5 3;g3;Строка;Число заявлений и жалоб 2019 год;Ariza va shikotlar soni 2019 yil;1;5 4;g4;Строка;Разница (абсолютное число);Farqi (Absalut raqam );0;4 5;g5;Строка;Разница (%);Farqi (%);0;6 6;g6;Строка;Объяснено. 2018 год;Tushuntirildi. 2018 yil;0;5 7;g7;Строка;Объяснено. 2019 год;Tushuntirildi. 2019 yil;0;5 8;g8;Строка;Удовлетворено. 2018 год;Qoniqtirildi. 2018 yil;1;5 9;g9;Строка;Удовлетворено. 2019 год;Qoniqtirildi. 2019 yil;0;5 10;g11;Строка;Отказано. 2018 год;Rad etildi. 2018 год;0;4 11;g12;Строка;Отказано. 2019 год;Rad etildi. 2019 год;0;4