Tartib raqami;Code;Element turi;Ustun nomi ruscha;Ustun nomi o'zbekcha;Majburiy;Uzunligi 1;G1;Строка;Hududlar;Hududlar;1;29 2;G2;Строка;Территории;Территории;1;49 3;G3;Строка;Territory;Territory;1;26 4;G4;Строка;Qurilish ishlari,хizmatlar -jami,mlrd.so`mda /Строительные работы, услуги -всего, млрд.сум/Construction works, services - total, billion soums ;Qurilish ishlari,хizmatlar -jami,mlrd.so`mda /Строительные работы, услуги -всего, млрд.сум/Construction works, services - total, billion soums ;1;181 5;G5;Строка;Bino va inshootlar qurilishi* /Cтроительство зданий и сооружений/Construction of buildings and structures;Bino va inshootlar qurilishi* /Cтроительство зданий и сооружений/Construction of buildings and structures;1;134 6;G6;Строка;Fuqarolik qurilishi ob’ektlari/Cтроительство объектов гражданского назначения/Construction of civil facilities;Fuqarolik qurilishi ob’ektlari/Cтроительство объектов гражданского назначения/Construction of civil facilities;1;154 7;G7;Строка;Ixtisoslashtirilgan qurilish ishlari/Cпециализированные строительные работы/Specialized construction work;Ixtisoslashtirilgan qurilish ishlari/Cпециализированные строительные работы/Specialized construction work;1;140